Nustatytos 2020 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos

Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

Pakeistos Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų) teikimo automatų modelių sąrašo taisyklės

Patvirtintos naujos redakcijos Dokumentų rengimo taisyklės

Keitėsi duomenų apie apradustuosius ir draudėjus teikimo tvarka

Pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas

Pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas

Pakeistos kasos aparatų naudojimo taisyklės