Keitėsi Labdaros ir paramos įstatymas

Pakeistos i.MAS naudojimo taisyklės

(1.20-31-4 E) RM-2986 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimų

Publikavimo data: 2017-08-21 Kategorija: Buhalterinė apskaita, VMI komentarai

(18.23-31-1)-R-4024 Informacinis pranešimas dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2015-12-14 Kategorija: GPM, VMI komentarai, Buhalterinė apskaita, VMI komentarai

(18.10-31-1)-R-4768 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 ,,Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2015-12-14 Kategorija: PVM, VMI komentarai, Buhalterinė apskaita, VMI komentarai

(32.42-31-1)-RM-1616 Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2015-12-14 Kategorija: PVM, VMI komentarai, Buhalterinė apskaita, VMI komentarai

(18.2-31-2)-RM-8698 Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2015-12-14 Kategorija: Buhalterinė apskaita, VMI komentarai, PVM, VMI komentarai