Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 19 ir 22-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

Pakeistos duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Kokie būtini elementai norint traukti į apskaitą nakvynę, banko kortele rezervuotą per platformas Airbnb ar Booking.com? Ar reikia sąskaitos (invoice)?

Papildytas Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas

Papildytas Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas

Pakeistos Įmokėtų sumų už dalyvavimą lošime ir išmokėtų laimėjimų ataskaitos forma ir Lošimų A ir / arba B kategorijos automatais vykdomų nuotolinio lošimo įrenginiais įmokėtų sumų už dalyvavimą lošime, išmokėtų laimėjimų ir laimėjimų fondo ataskaitos forma