Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai: didėja baudos darbuotojams ir darbdaviams

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įmonė investavo į darbuotojo dirbti su staklėmis apmokymą, bet darbuotojas, nepasibaigus bandomajam laikotarpiui, nutraukė darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių. Ar galima šiuo atveju iš darbuotojo reikalauti atlyginti apmokymo išlaidas?

Kaip pakeisti dabo laiko normą iš 5 dienų darbo savaitės į 3 dienų darbo savaitę neterminuotai? Kaip pakeisti darbo sutarties apmokėjimo sąlygas?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu įstatymas