Dėl sukauptų atostogų dienų už stažą, ar jos turėtų būti nurašomos tokia pačia tvarka, jei nepanaudojamos per 3 metus?

Kokia leidžiama maksimali darbo laiko trukmė per dieną dirbant pagal suminę darbo apskaitą?

Ar darbuotojas, kuriam yra suteiktos vaiko priežiūros atostogos, gali atlikti papildomas funkcijas pagal susitarimą dėl papildomo darbo pas tą patį darbdavį?

Jei darbuotojas toje pačioje darbovietėje dirba keliose pareigose, kaip trumpinamas darbo laikas prieš šventinę dieną?

Ar priklauso papildoma poilsio diena („mamadienis“) tą mėnesi, kai darbuotojas buvo kasmetinėse atostogose ar laikinai nedarbingas ir grįžus po šio laikotarpio einamasis mėnesis dar nėra pasibaigęs?

Ar už kvalifikacijos kėlimo mokymų valandas turėtų būti apmokama pagal valandinį darbo įkainį ar skaičiuojant VDU?