Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo

Kokia leidžiama maksimali darbo laiko trukmė per dieną dirbant pagal suminę darbo apskaitą?

Ar darbuotojas, kuriam yra suteiktos vaiko priežiūros atostogos, gali atlikti papildomas funkcijas pagal susitarimą dėl papildomo darbo pas tą patį darbdavį?