Ūkio subjekto patikrinimo bendrinio kontrolinio klausimyno ir Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) VDI tvarkos aprašo pakeitimai

Dėl sukauptų atostogų dienų už stažą, ar jos turėtų būti nurašomos tokia pačia tvarka, jei nepanaudojamos per 3 metus?

Pakeistas Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas

Dėl Privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir teminės ataskaitos pateikimo VDI