2021 metais fizinis asmuo pardavė nekilnojamą turtą (namas ir sklypas), kuriame gyveno ir buvo deklaruota gyvenamoji vieta nuo 2004 m. lapkričio mėnesio. Ar pardavus šį turtą nereikės mokėti gyventojų pajamų mokesčio, nes gyventa daugiau kaip 10 metų?

Direktorius nuosavą automobilį nuomoja įmonei. Jei šį automobilį jis naudotų ir asmeniniams tikslams, ar reikėtų skaičiuoti pajamas natūra?

Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įmonė buvo tikrinta VMI prieš 5 metus ir rado turto (pastatą), kuris naudojamas ne pagal įmonės veiklą. Įmonės vadovui buvo priskaityta kaip pajamos natūra ir sumokėjo baudą. Pastatas vis dar įmonės vardu. Kokios galimos mokestinės pasekmės ateičiai? Ar gali VMI antrą kartą skirti baudą?

Pagal Pelno mokesčio įstatymą, kelionės draudimas yra leidžiami atskaitymai, o kaip dėl gyventojų pajamų mokesčio – ar tai nebus pajamos natūra?

Pakeistos Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

Pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės