2021 metais fizinis asmuo pardavė nekilnojamą turtą (namas ir sklypas), kuriame gyveno ir buvo deklaruota gyvenamoji vieta nuo 2004 m. lapkričio mėnesio. Ar pardavus šį turtą nereikės mokėti gyventojų pajamų mokesčio, nes gyventa daugiau kaip 10 metų?

Direktorius nuosavą automobilį nuomoja įmonei. Jei šį automobilį jis naudotų ir asmeniniams tikslams, ar reikėtų skaičiuoti pajamas natūra?

Įmonė buvo tikrinta VMI prieš 5 metus ir rado turto (pastatą), kuris naudojamas ne pagal įmonės veiklą. Įmonės vadovui buvo priskaityta kaip pajamos natūra ir sumokėjo baudą. Pastatas vis dar įmonės vardu. Kokios galimos mokestinės pasekmės ateičiai? Ar gali VMI antrą kartą skirti baudą?

Pagal Pelno mokesčio įstatymą, kelionės draudimas yra leidžiami atskaitymai, o kaip dėl gyventojų pajamų mokesčio – ar tai nebus pajamos natūra?

Įmonė darbuotojui sutuoktuvių proga padovanojo 500 EUR vertės dovaną. Kaip apmokestinama ši dovana?

Įmonės biuras yra miesto centre, kur nėra nemokamos automobilių aikštelės. Darbdavys sudarė su darbuotojais automobilių panaudos sutartis ir apmoka stovėjimo išlaidas. Ar tokios pajamos nebus pripažintos pajamomis natūra?

Užsienio atlikėjai (fiziniai asmenys) atlieka vaidmenį Lietuvoje vykstančiame festivalyje. Ar apmokestinama GPM? Ar mokamas PVM?

UAB akcijos priklauso Estijoje registruotai įmonei, kurios akcijos priklauso Lietuvos Respublikos piliečiui. Ar bus apmokestinti dividendai?

Statybų įmonei paslaugas teikia asmuo, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą (pvz., tinkavimo darbai). Kokių kyla grėsmių mokestine prasme?