Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Priemonės „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo

Ar galima skirti dividendams visą sukauptą nepaskirstytą pelną (metai pelningi; rezervas suformuotas; skolų nėra)?

Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje pastebėta klaida. Vietoje 2020 m. sutarties sudarymo datos yra nurodyta 2019 m. data. Sutartis pasirašyta abiejų šalių. Ar reikia koreguoti datą? Jei taip – ar galima tiesiog nubraukti ir įrašyti teisingą datą ir pasirašyti, kad taisymas teisingas?

Juridinių asmenų, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, finansinių ataskaitų rinkinių teikimas

Pakeistas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4‑1171/A1‑1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“

Patvirtintos nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 forma ir pildymo taisyklės

Pakeistas Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas