Mažos vertės siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes mažos vertės siuntose apskaičiavimo naujovės

Apskaitos registrų, susijusių su ES vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui reguliavimas

Naujos taisyklės dėl mokesčių mokėtojų mokamų muitinės mokesčių už siuntas

Pratęstas terminas teikti prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka

Užimtumo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-01

Didėja pareiginės algos bazinis dydis socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis

Papildytas darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti tik pasitikrinus ar neserga užkrečiamąja liga dėl karantino ar ekstremalios padėties

Užimtumo įstatymo pakeitimai

Ūkinės bendrijos tikrojo nario formos (JAR-BD1 ir JAR-BD2) ir Asmens, turinčio teisę juridinio asmens vardu naudotis valstybės institucijų teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis elektroninėmis paslaugomis, formą (JAR-EP)