Ar privalo vienintelis MB narys (arba ne vienintelis) sudaryti civilinę vadovo sutartį?

Įmonės akcininkai yra fiziniai asmenys, pati įmonė turi dukterinių įmonių (100% trijų įmonių akcijų). Ar motininė įmonė laikoma nesavarankiška?

Ar galima skirti dividendams visą sukauptą nepaskirstytą pelną (metai pelningi; rezervas suformuotas; skolų nėra)?

Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje pastebėta klaida. Vietoje 2020 m. sutarties sudarymo datos yra nurodyta 2019 m. data. Sutartis pasirašyta abiejų šalių. Ar reikia koreguoti datą? Jei taip – ar galima tiesiog nubraukti ir įrašyti teisingą datą ir pasirašyti, kad taisymas teisingas?

Kokius sprendimus reikia priimti, norint pakeisti išeinantį darbo tarybos narį (darbuotojas savo iniciatyva planuoja nutraukti darbo sutartį)?