Apskaitos registrų, susijusių su ES vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui reguliavimas

Ūkinės bendrijos tikrojo nario formos (JAR-BD1 ir JAR-BD2) ir Asmens, turinčio teisę juridinio asmens vardu naudotis valstybės institucijų teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis elektroninėmis paslaugomis, formą (JAR-EP)

Dėl 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Patvirtintas Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Priemonės „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo

Juridinių asmenų, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, finansinių ataskaitų rinkinių teikimas

Pakeistas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4‑1171/A1‑1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“