Keitėsi įmonių, susijusių su naujų technologijų diegimu, steigimo tvarka

Keitėsi grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai

Atnaujintos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamos formos