VA-124/1B-671/V-257 Dėl siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2016-12-19 Kategorija: Įmonių veikla, Įsakymai