Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų bei ūkinių bendrijų įstatymų pakeitimai

Dėl akcininko teisės kreiptis į teismą, reikalaujant uždrausti vykdyti sandorius, kuriais bendrovei galėtų būti padaroma žala, ir jo teisės kreiptis į teismą, ginant akcininkų sutartyje įtvirtintas teises (LAT)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 3-1, 5, 10, 11, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1, 16-2 straipsniais įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 4 ir 23 bei 1 straipsnių pakeitimų įstatymai

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1460 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Pakeistas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnis