Užimtumo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-01

Užimtumo įstatymo pakeitimai

Žurnalistams suteikta teisė neatygintinai gauti duomenis ir informaciją iš registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų bei ūkinių bendrijų įstatymų pakeitimai

Dėl akcininko teisės kreiptis į teismą, reikalaujant uždrausti vykdyti sandorius, kuriais bendrovei galėtų būti padaroma žala, ir jo teisės kreiptis į teismą, ginant akcininkų sutartyje įtvirtintas teises (LAT)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 3-1, 5, 10, 11, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1, 16-2 straipsniais įstatymas