Mažos vertės siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes mažos vertės siuntose apskaičiavimo naujovės

Naujos taisyklės dėl mokesčių mokėtojų mokamų muitinės mokesčių už siuntas

Pratęstas terminas teikti prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka

Didėja pareiginės algos bazinis dydis socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis

Papildytas darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti tik pasitikrinus ar neserga užkrečiamąja liga dėl karantino ar ekstremalios padėties

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai: didėja baudos darbuotojams ir darbdaviams

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137, 2.138, 2.138-1, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.148, 2.178, 2.181 ir 2.184 straipsnių pakeitimo įstatymas