(18.2-31-2)-RM-17074 Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. VA-62 „Dėl VMI prie FM 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2015-12-11 Kategorija: Įmonių veikla, VMI komentarai

A1-279 Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei Sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinės formos patvirtinimo

Publikavimo data: 2015-12-03 Kategorija: Įmonių veikla, Įsakymai

1041 Dėl Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2015-12-02 Kategorija: Įmonių veikla, Nutarimai

618 Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2015-12-02 Kategorija: Įmonių veikla, Nutarimai