Naujos taisyklės dėl mokesčių mokėtojų mokamų muitinės mokesčių už siuntas

Panaikinti 22-iejų administracinių baudų kodai

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai: didėja baudos darbuotojams ir darbdaviams

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2020-05-13 Kategorija: Kita, Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, Įsakymai