Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2020-05-13 Kategorija: Kita, Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, Įsakymai

Keitėsi mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų formų pildymo tvarka

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius formų pakeitimai, įgyvendinant Mokesčių administravimo įstatymą

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų KIT708 ir KIT709 pildymo pakeitimai

Ką apima sąvoka ,,žaliavinė mediena“?

Patvirtintas Angliavandenilių išteklių mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

VMI apie Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimus

D1-614/VA-99 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo

Publikavimo data: 2016-01-23 Kategorija: Kita, Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, Įsakymai