Panaikinti 22-iejų administracinių baudų kodai

Pakeistos Trečiųjų asmenų mokamų mokesčių sumokėjimo taisyklės

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1b-522 „Dėl Nebaigtos, baigtos su išlyga, neteisėtai ar apgaulės būdu įvykdytos TIR operacijos tyrimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

1B-108 Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo

Publikavimo data: 2019-02-18 Kategorija: Kita, Muitai, Įsakymai

62 Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2019-01-28 Kategorija: Kita, Muitai, Įsakymai, Kita, Muitai

Pakeistos Tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklės