Mažos vertės siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes mažos vertės siuntose apskaičiavimo naujovės

Apskaitos registrų, susijusių su ES vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui reguliavimas

Naujos taisyklės dėl mokesčių mokėtojų mokamų muitinės mokesčių už siuntas

Kokioms dar paslaugoms tiekiamoms fiziniams asmenims nenaudojam PVM SF?

Pratęstas terminas teikti prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka

Panaikinti 22-iejų administracinių baudų kodai

Pakeistas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas

Pakeistos Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijos

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai