Pakeistas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas

Pakeistos Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijos

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai

Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

VMI paslaugų teikimo gyventojams telefonu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo pakeitimas

Dėl VMI vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi

Pakeista Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 forma

Pakeistos Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 forma ir Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 pildymo taisyklės

Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų pakeitimas