Įmonės suteiktą akcininkui paskolą deklaruoti reikia tik FR0711?

Įmonė paskelbė dalinę prastovą, taip pat teikia prašymą atidėti mokesčių mokėjimą (SODROS, GPM). Ar prašydama subsidijos įmonė gali būti nemokėjusi SODROS ir GPM (sudarius sutartį dėl atidėjimo)? Ar užteks pateikti tik atsiskaitymus su darbuotojais, kaip pagrindimą? Ar įmonė, prašanti subsidijos dėl prastovų, privalo mokėdama darbo užmokestį būti sumokėjusi ir mokesčius nuo darbo užmokesčio (SODRA ir GPM)?

Kur rasti VMI skelbiamą 32 000 įmonių, kurios atleidžiamos nuo mokesčių mokėjimo, sąrašą?

Ar kelionės lapai privalomi? Ar galima kokia nors kita ataskaita, pažyma?

Ar nuo 2020 metų bus taikoma 1 000 Eur kompensacija už naujesnius automobilius? Kokios sąlygos?

Apie kokias išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas reikia pateikti informaciją FR0711 formoje (juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas) ir jos prieduose? Ar tik už suteiktas Lietuvos teritorijoje?

Juridinio asmens vadovui per paskutinius vienus metus iki jo vertinimo dienos buvo paskirta 1 500 Eur ar didesnė bauda už įvykdytą administracinį nusižengimą, nurodytą Mokesčių administravimo įstatymo 401 str. 1 d. 4 p., t. y. juridinis asmuo yra įtraukiamas į neatitinkančių minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų sąrašą. Vadovas nutraukia darbo sutartį, sudarytą su pirmuoju juridiniu asmeniu, ir sudaro kitą su naujuoju. Ar pirmasis juridinis asmuo tampa atitinkantis minimalius patikimo mokesčio mokėtojo kriterijus?

Ar mokesčių mokėtojo patikrinimui gali turėti įtakos akcininko baudžiamoji atsakomybė, nesusijusi su įmonės veikla?

Įmonė gavo ATP baudą ir nori ją sumokėti panaudodama gyventojų pajamų mokesčio permoką. Ar taip galima padaryti?