Apskaitos registrų, susijusių su ES vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui reguliavimas

Pratęstas terminas teikti prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka

Panaikinti 22-iejų administracinių baudų kodai

Pakeistas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas

Pakeistos Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijos

Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

VMI paslaugų teikimo gyventojams telefonu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo pakeitimas

Dėl VMI vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi

Pakeista Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 forma

Pakeistos Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 forma ir Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 pildymo taisyklės