Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. VA-38 „Dėl Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodų sąrašas

Patvirtinti nauji VMI MAIS nuostatai

Pakeistos formos FR0227 užpildymo ir teikimo taisyklės

Neteko galios Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatai

Pakeistos Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės

Naujos Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir mokestinių prievolių vykdymo stebėsenos taisyklės

Nauja redakcija išdėstyti VMI audito informacinės sistemos nuostatai