Parengtas MAĮ 14 str. 8 d., 33 str. 1 p. ir 40 str. 11, 12, 13 p. komentaras

Įmonė pateikė prašymą atleisti nuo VMI paskirtos baudos, kadangi pažeidimas buvo padarytas dėl klaidinančio VMI paaiškinimo. Kada įmonė gaus iš VMI atsakymą, ar jos prašymas patenkintas?

(32.44-31-3) RM-35822 Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-10-24 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai