(32.44-31-3)-RM-21776 Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. VA-87 „Dėl mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-06-11 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai

(32.44-31-3)-RM-21297 Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-06-06 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai

(32.44-31-3)-RM-4103 Dėl VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. Įsakymo Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-02-10 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai

(1.20-31-4 E) RAA-20 Dėl VMI prie FM viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-01-26 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai