Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

VMI paslaugų teikimo gyventojams telefonu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo pakeitimas

Dėl VMI vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi

Pakeista Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 forma

Pakeistos Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 forma ir Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 pildymo taisyklės

Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų pakeitimas

Dėl Pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo

Pakeistas Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašas

Mokestinės pagalbos priemonės verslui ir gyventojams pratęsiamos iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo