(32.42-31)-1-RM-6348 Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų užpildymo taisyklių pakeitimo

Publikavimo data: 2015-12-14 Kategorija: Pelno mokestis, VMI komentarai, Mokesčių administravimas, VMI komentarai

(32.44-31-3)-RM-17730 Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ pasikeitimo

Publikavimo data: 2015-12-11 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai

(32.44-31-3)-RM-17874 Informacinis pranešimas dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių pakeitimo

Publikavimo data: 2015-12-11 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai