Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai

Nuo 2020 m. liepos 1 d. – transporto priemonių registracijos mokestis