Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai

Pakeistos Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės

Pakeista gamintojų ir importuotojų, tiekiančių elektros ir elektroninę įrangą, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarka

Nuo 2020 m. liepos 1 d. – transporto priemonių registracijos mokestis

Gamintojų ir importuotojų pareigos užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade pokyčiai

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-142-789/2019

Pakeistas gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas