Pakeistos duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo

Ar privalu išmokėti už nepanaudotas atostogas, atleidžiant darbuotoją, jei darbuotojas sukaupęs tik 0,5 darbo dienos?

Ar gali darbuotojas nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 56 str. 1 d. 1 p., paskelbus prastovas darbuotojams dėl karantino (DK 47 str. 1 d. 2 p.)?