Netrukus sueis terminai pateikti FR0600, FR1070 bei FR0564 formas, suteikta galimybė atidėti mokesčių mokėjimą