Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas