Pakeista metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų paskelbimo ir metinių gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaravimo pažymų išdavimo tvarka