Patvirtintas Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo tvarkos aprašas

Įmonė „A“ turi įmonės „B“ 100 % akcijų. Įmonės „B“ įstatinis kapitalas buvo sumažintas. Ar reikia įmonei „A“ taip pat sumažinti savo finansinį turtą atitinkamai pagal sumažintą įmonės „B“ akcijų vertę? Kaip parodyti pelno / nuostolių formoje PLN204 finansinio turto vertės sumažėjimą?

Skolų išieškotojo paslaugos per 2018 metus sudarė 1 000 Eur. Skolų išieškotojas už pradelstas skolas priskaičiuodavo delspinigius. Šių gautų delspinigių suma per 2018 metus sudarė 1 200 Eur. Šios netesybos – neapmokestinamosios pajamos. Ar galima į neapmokestinamąsias pajamas traukti visą sumą – 1 200 Eur? Ar tik pajamų ir išlaidų skirtumą (1 000 – 1 200) 200 Eur?

Fizinis asmuo, gyvenantis Lietuvoje, turi nekilnojamojo turto kitoje valstybėje narėje. Nekilnojamasis turtas nuomojamas, nuo nuomos pelno sumokami mokesčiai valstybei narei, kurioje yra nekilnojamasis turtas. Ar neatsiranda mokesčių prievolės Lietuvoje? Ar tai reiktų deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje?

Ar parduodant naudotus krovininius vilkikus (įmonėje buvo naudojami daugiau nei 10 metų) kitos valstybės narės juridiniam asmeniui galima taikyti 0 proc. PVM tarifą?

UAB buvo laiduotoja fiziniam asmeniui (įmonės akcininkas). Dėl asmens įsipareigojimų nevykdymo įmonės turtą pardavė iš varžytinių. Turto nurašymas bus leidžiami atskaitymai ar neleidžiami?