Pakeistas paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą pateikimo tvarkos aprašas ir metinės ataskaitų FR0477 ir FR0478 formos

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartis byloje Nr. A-156-556/2019

Patvirtintas duomenų tvarkymo operacijų, kurias vykdant privaloma atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašas

Atnaujinta Pranešimo apie mokėtinas palūkanas forma