Darbo sutarčių sudarymo atmintinė

Naudingi skaičiai (2019 m. birželio mėn.)

Ar trumpalaikės, bet didelės vertės (vienai iš įmonių 90 % visos apyvartos) ūkinių operacijų sutartys gali būti laikomos reikšminga įtaka ir todėl įmonės laikomos asocijuotomis / susijusiomis? Per valdymą ar valdymo sutartis susiejimo nėra.

Vertinant, kada privaloma rengti pagrindinę bylą, ar turi būti atitinkamos abi sąlygos? Jei yra tarptautinė įmonių grupė, bet vieneto pajamos neviršija 15 mln. Eur, pagrindinė byla nebus privaloma? Ar taikant 15 mln. Eur pajamų reikalavimą pagrindinės bylos rengimui yra skaičiuojamos visų vieneto grupių pajamos / kontroliuojamų sandorių verčių suma, ar tik didžiausios vertės dviejų asmenų tarpusavio sandorių vertė?

Visos pajamos – mažiau nei 3 mln. Eur ir kontroliuojanti sandorio vertė yra didesnė nei 90 000 Eur. Ar tokiu atveju ruošiama techninė byla?

AB užsiima renginių organizavimu. Ji pasikvietė orkestrą iš Vokietijos. Susitarime su Vokietijos orkestru numatyta, kad AB apgyvendins ir maitins orkestro atlikėjus. Ar orkestro atlikėjų maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos bus laikomos AB leidžiamais atskaitymais?