Papildytas Specialiųjų fiskalinių teritorijų sąrašas

Nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu

Pakeista pranešimo apie mokesčių mokėtojų permokos ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimą forma

Atnaujinta pranešimo apie ilgalaikio turto priskyrimą individualiai veiklai tvarka