Įmonė gavo ATP baudą ir nori ją sumokėti panaudodama gyventojų pajamų mokesčio permoką. Ar taip galima padaryti?

Įmonės apskaitos politikoje numatyta, kad ilgalaikis turtas yra nuo 1 000 eurų. Įmonė pirko televizorių, kurio vertė – 900 eurų. Kokiam turtui – trumpalaikiam ar ilgalaikiam – jį priskirti?

Fizinis asmuo paskolino daugiau kaip 30 000 eurų grynųjų pinigų kitam fiziniam asmeniui. Ši paskola nebuvo deklaruota. Po metų skolininkas grąžino skolą per banko sąskaitą. Ar nebus problemų su VMI paskolos davėjui?

Ar MB reikia sumokėti GPM nuo dividendų, išmokėtų MB nariui? MB skirstydama pelną 1 000 eurų skyrė dividendams, 850 eurų pervedė nariui, o 150 eurų – VMI. Ar galima deklaruoti kaip B klasės pajamas, nuo kurių savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį?

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas dirba Šveicarijoje ir gauna darbo užmokesčio pajamas. Iš tų pajamų jis perka žemės sklypą Lietuvoje. Ar reikia papildomai sumokėti GPM? Ar Lietuvoje reikia deklaruoti uždirbtas pajamas?

Darbuotojas parašo prašymą atleisti iš darbo pagal DK 55 str., bet po dviejų dienų suserga. Ar suėjus prašyme nurodytai datai galima jį atleisti, nors jis vis dar serga? Ar nėra būtinas jo sutikimas atleisti ligos metu ar nukelti atleidimo datą po ligos?

Gauta darbuotojo SMS žinutė, kurioje rašoma, kad jis daugiau neateis į darbą. Ar galima tai traktuoti kaip prašymą nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva?

Ar reikalingas darbuotojo raštiškas sutikimas perkeliant dirbti keletui dienų į tos pačios įmonės kitą padalinį?