Lietuvos įmonė nori įsteigti filialą Lietuvoje. Filialo veikla sutaptų su pagrindinės įmonės vykdoma veikla. Tikslas – atskirti veiklą ir apskaitą atskirų prekybos taškų. Ar toks filialas gali turėti atskirą juridinio asmens ir PVM kodą bei tvarkyti atskirą apskaitą?

Pagrindinių teisinių formų juridinių asmenų palyginimas

Patvirtinta nauja dokumentų, suteikiančių teisę dirbti užsieniečiams, išdavimo tvarka

Keitėsi įmonių, susijusių su naujų technologijų diegimu, steigimo tvarka