Vyriausybės nutarimas Nr. 458 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo

Įmonės darbuotojas buvo apdraustas investiciniu gyvybės draudimu. Naudos gavėjas – įmonė. Sumokėtomis įmokomis buvo mažinamas pelnas. Ar nutraukus sutartį nepraėjus 10 metų sumokėtos įmokos bus priskiriamos apmokestinamoms pajamoms?

Ar reikia registruoti kolektyvinės sutarties pakeitimus?

Įmonė suteikė akcininkui ilgalaikę paskolą. Kokias skaičiuoti palūkanas, kad mokesčių tikrintojai nesikabinėtų?

Darbuotojas dirba pagal darbo sutartį ir pradėjo vykdyti individualią veiklą. Jis pateikė įmonės buhalterei prašymą netaikyti neapmokestinamųjų pajamų dydžio, tačiau buhalterė tvirtina, kad privalo jį taikyti. Ar NPD taikymas yra privalomas?

Už kokį laikotarpį galima turėti sukaupus nepanaudotas atostogas?

Ar gali nuomininkas sudaryti žemės nuomos sutartį ir žemės mokestį mokėti pats? Yra tik vienas nuomininkas.

Ar reikia registruotis PVM mokėtoju, jeigu yra įsteigtos dvi įmonės, kurių akcininkai yra tie patys. Vienos įmonės apyvarta 11 mln. Eur, o kitos – tik 30 tūkst. Eur.