Nuomininko ne PVM mokėtojo komunalinių mokesčių PVM dalis, kuri negali būti atskaitoma, bus leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

Pagal reorganizavimo sąlygas, viena įmonė kitai perdavė ilgalaikį turtą. Kaip šis turtas turi būti perduotas: užtenka perdavimo akto ar reikia išrašyti ir sąskaitą faktūrą?

Pakeistos Trečiųjų asmenų mokamų mokesčių sumokėjimo taisyklės

Keitėsi informavimo apie darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas atliekančius asmenis tvarka

Atnaujintas Tikslinių teritorijų sąrašas

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas

Patvirtintos pinigų priėmimo ir išmokėjimo bei bilietų naudojimo apskaitos taisyklės

Dėl gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo