Vyriausybė pakeitė Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą

Pakeistos Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklės

Pakeisti ir laike apibrėžti savarankiškai dirbančių asmenų pajamų ir VSD įmokų sumų išdėstymo Apdraustųjų VSD ir VSD išmokų gavėjų registre mokestiniai laikotarpiai

Pakeistos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

Pakeistos Importuotų ir tiekiamų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklės