Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-557-575/2019

Keitėsi Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas ir Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas

Keitėsi Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašai

Keitėsi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

Dėl 2018 metais gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

Keitėsi metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Pakeista panaudoto apdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarka

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su kaitinamojo tabako produktais ir elektroninių cigarečių skysčiu