Pakeistas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas

Nustatytos 2020 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos

Pakeistas Sveikatos draudimo įstatymas

Priimti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, susiję su prekių gabenimu į kitas valstybes nares

Kaip asmenį įdarbinti pagal pameistrystės darbo sutartį?