Pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės

Pakeistos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės

Pakeistos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios nauji mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminai

Pakeistos Akcizų deklaracijų F0630 ir F630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Papildytas Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorius

Įmonė nori padovanoti darbuotojams lėktuvo bilietus į kitą šalį. Skrydžio data numatyta 2020 m. Sąskaitą už bilietus reikės apmokėti 2019 m. Ar galima į įmonės buhalterinę apskaitą (2019 m. sąnaudas) įtraukti bilietų išlaidas (iki 200 Eur už vieną žmogų) kaip dovanas? Ar į buhalterinę sąskaitą įtraukti kaip būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir atskaityti tik 2020 m.?

Jeigu įmonės rengiamas sąskaitų planas neatitinka Buhalterinės apskaitos duomenų teikimo standartinės apskaitos duomenų rinkmenos (SAF-T) reikalavimų, ar reikia keisti įmonės sąskaitų planą?

Daugiabučio namo savininkų bendrija nevykdo veiklos, bet nėra likviduota. Ar reikia VĮ Registrų centrui teikti metines ataskaitas (už 2017 ir 2018 m.)?