Pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas

Pakeistas mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Valstybės biudžetą kodų sąrašas

Pakeistos kasos aparatų naudojimo taisyklės

Pakeistos metinių pelno mokesčio deklaracijų formos bei jų užpildymo taisyklės