Pakeistos Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų) teikimo automatų modelių sąrašo taisyklės

Papildyti Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodai

Naujos GPM lengvatos fiziniams asmenims nuo 2019 m.

Patvirtintas Dokumento, patvirtinančio pakankamas darbdavio metines pajamas, išdavimo tvarkos aprašas

Patvirtintos naujos redakcijos Dokumentų rengimo taisyklės

Gamintojų ir importuotojų pareigos užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade pokyčiai