Norime sužinoti dėl remonto išlaidų 2019 m. teikimo VMI. Ar vyras ir žmona gali pateikti VMI tą pačią sąskaitą už remontą, jei suma 5 000 Eur?

Ar būtinas akcininkų susirinkimas, kuris įgaliotų akcininką pasirašyti darbo sutarties su direktoriumi pakeitimą nuo 2019-01-01? Ar užtenka vyr. buhalterei pasirašyti kartu su juo?

Įmonė prekiauja šaldymo įranga. Ar galima senas (surūdijusias, sudužusiais stiklais) vitrinas nurašyti į natūralios netekties nuostolius (iki 1 % paj.)? Užtenka nurašymo akto ar turi būti utilizavimo dokumentai?

Naudingi skaičiai (2019 m. rugsėjo mėn.)