Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1339-575/2018

Pakeistos i.MAS naudojimo taisyklės

Atnaujintos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamos formos